Detal Polski powstał w 2010 roku i działa na terenie całej Polski

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24
55-011 Siechnice

71 311 55 40
biuro@detalpolski.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DETAL POLSKI

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Detal Polski Sp. z o.o. ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24, 55-011 Siechnice, NIP: 7712825404, REGON: 10075263600000, numer KRS: 0000357517.

Nasze dane kontaktowe: biuro@detalpolski.pl  tel. 71 311 55 40.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 1000, oraz  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane pobierane są przez Administratora w momencie przekazania danych przez kontrahentów oraz podczas kontaktów mailowych (dane ze stopki, z treści maili etc.), a także za pośrednictwem formularza wypełnianego na stronie.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe wykorzystywane są w następujących celach:

 • Marketingowych i promocyjnych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”,
 • Zawierania i wykonywania umowy z producentami oraz hurtowaniami, w tym umów handlowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”, – podanie danych niezbędne jest w celu zawarcia i podjęcia przez nas działań związanych z realizacją umowy,
 • Zawierania i realizacji umowy o świadczenie Usług m.in. z zakresu medycyny pracy, pośrednictwa sprzedaży towarów, usług dostawczych, serwisowych, doradczych, hostingowych, prawnych, a także z zakresu marketingu, reklamy, księgowości, oraz dystrybucji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • Kontaktu z kontrahentami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 • Kontaktu z klientami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 • Rozliczenia sprzedaży (art. 6 ust. 1 c RODO),
 • Wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 c RODO),
 • Archiwizacji (art. 6 ust. 1 c RODO),
 • Zawarcia i wykonania umowy o pracę (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • Zgłoszenia członków rodziny pracowników do ZUS (art. 6 ust. 1 c RODO),
 • Przesyłania ofert handlowych kontrahentom i klientom, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit d RODO),

Detal Polski prowadzi także monitoring wizyjny pracowników – na tej podstawie przetwarzany jest wizerunek pracowników (podstawa prawna – art. 222 Kodeksu Pracy).

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane wykorzystywane są przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas trwania umowy (nie dłużej niż przez 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 • czas istnienia prawa wynikającego z dokumentu lub z nim powiązanego
 • czas wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym,
 • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane przekazywane są osobom upoważnionym przez Administratora danych, a także innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom, hurtowniom, producentom, sklepom i podmiotom świadczącym usługi doradcze, a w szczególności podmiotom specjalizującym się w zakresie księgowości, archiwizacji, marketingu, medycyny pracy, usług serwisowych, hostingowych, oraz w poradach prawnych. Przez firmę zewnętrzną prowadzony jest również monitoring.
Dane mogą być udostępniane podmiotowi Polska Sieć Handlowa Unia S.A,  ul.E.Kwiatkowskiego 24, 55-011 Siechnice, REGON: 69064606400000, NIP: 8132951759 , w celach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci handlowej tworzonej przez Detal Polski.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo żądać od nas:

 • dostępu do danych osobowych (informacje o przetwarzanych danych osobowych oraz wydanie kopii danych),
 • sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe,
 • przeniesienia danych, w przypadkach określonych w RODO,
 • usunięcia danych („right to be forgotten”),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wydania kopii danych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • oraz niepodleganiu decyzji, opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

Dane nie podlegają profilowaniu, ani zautomatyzowanym przetwarzaniu.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE POZA STREFĘ EOG?

Informujemy, że dane nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przetwarzanie danych ma miejsce jedynie na terytorium Polski.

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Detal Polski Sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@detalpolski.pl